Finanční řád

Rada „Spolek Třeboradice.net“ (dále jen „spolek“) vydává tento finanční řád.

1. Úvod

1.1 Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování spolku .

2. Vymezení pojmů

2.1 „Účet“ je běžný bankovní transparentní účet.

Majitel účtu: Spolek Třeboradice.net

číslo účtu: 2200040516/2010. K účtu má dispoziční právo hospodář.

2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný hospodář.

3. Pravidelný měsíční příspěvek

3.1 Výše příspěvku

Status člena/Délkačlenství Členství
(placeno měsíčně)
Členství
(placeno ½ ročně)
Členství
(placeno ročně)
Řádný člen 350,- 1980,- (330,-/měs) 3780,- (315,-/měs)
Řádný člen s AP+* 50,- 300,- 600,-
Člen rady 0,- 0,- 0,-
Čestný člen 0,- 0,- 0,-

* - o výši těchto členských příspěvků rozhodne individuálně rada spolku

+ - řádný člen spolku, u kterého je umístěn AP (acces point) spolku

3.2 Členský příspěvek se platí dopředu, minimálně na 1 měsíc, mezibankovním převodem na náš transparentní účet. Lze platit i na delší období dopředu. viz. bod 3.1.

3.3. Výši členského příspěvku lze měnit pouze po předchozí domluvě s radou spolku (rada@treboradice.net). Změnu lze provést pouze před začátkem dalšího splatného období.

4. Mimořádný příspěvek

4.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen v jakékoliv výši.

5. Platební styk

5.1 Členské příspěvky se hradí pouze na účet.

5.2 Variabilní symbol je unikátní členské číslo.

6. Kontrola plateb a sankce

6.1 Každý člen v rámci své volby zvolené periodicity placení členských příspěvků obdrží elektronickou výzvu k platbě 7 dní před začátkem svého splatného období. Splatnost této výzvy je 10 dní.

6.2 Jestliže člen neuhradí svůj členský příspěvek, bude omezen ve svých právech dle „Provozního řádu“.

6.3 Jestliže i přes upozornění člen neuhradí příspěvek ani do 30 dnů od termínu splatnosti, může rada rozhodnout o jeho vyloučení ze spolku.

7. Způsob financování

7.1. O investicích v souhrnné výši do 100.000,- Kč za měsíc rozhoduje rada. O souhrnné investici nad 100.000,- Kč za měsíc rozhoduje schůze členů za účasti alespoň 1/3 členů spolku. V případě neúčasti alespoň 1/3 členů bude svolána do max. 10 dnů nová členská schůze. V tom případě se musí pro návrh vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů, min 3 členové.

7.2. Přebytek či ztráta hospodaření se použije v následujícím období .

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Finanční řád nabývá účinnosti dne 10. 01. 2022

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2015-2022 provozuje treboradice.net

TOPlist