Finanční řád

Rada „Spolek Třeboradice.net“ (dále jen „spolek“) vydává tento finanční řád.

1. Úvod

1.1 Tento finanční řád upravuje pravidla a způsob financování spolku .

2. Vymezení pojmů

2.1 „Účet“ je běžný bankovní transparentní účet.

Majitel účtu: Spolek Třeboradice.net

číslo účtu: 2200040516/2010. K účtu má dispoziční právo hospodář.

2.2 „Pokladna“ je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný hospodář.

3. Jednorázový vstupní příspěvek

3.1 Výše příspěvku je 1 ,- Kč, při připojení na AP sdružení.

3.2 Příspěvek je splatný do 10 dnů od rozhodnutí rady o přijetí žadatele.

4. Pravidelný měsíční příspěvek

4.1 Výše příspěvku

Status člena/Délkačlenství Členství
(placeno měsíčně)
Členství
(placeno ½ ročně)
Členství
(placeno ročně)
Řádný člen 350,- 1980,- (330,-/měs) 3780,- (315,-/měs)
Řádný člen s AP+* 50,- 300,- 600,-
Člen rady 0,- 0,- 0,-
Čestný člen 0,- 0,- 0,-

* - o výši těchto členských příspěvků rozhodne individuálně rada spolku + - řádný člen spolku, u kterého je umístěn AP (acces point) spolku

4.2 Členský příspěvek se platí dopředu, minimálně na 1 měsíc, mezibankovním převodem na náš transparentní účet. Lze platit i na delší období dopředu. viz. bod 4.1.

4.3. Výši členského příspěvku lze měnit pouze po předchozí domluvě s radou spolku (rada@treboradice.net). Změnu lze provést pouze před začátkem dalšího splatného období.

5. Mimořádný příspěvek

5.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen v jakékoliv výši.

6. Platební styk

6.1 Členské příspěvky se hradí pouze na účet.

6.2 Variabilní symbol je unikátní členské číslo.

7. Kontrola plateb a sankce

7.1 Každý člen v rámci své volby zvolené periodicity placení členských příspěvků obdrží elektronickou výzvu k platbě 7 dní před začátkem svého splatného období. Splatnost této výzvy je 10 dní.

7.2 Jestliže člen neuhradí svůj členský příspěvek, bude omezen ve svých právech dle „Provozního řádu“.

7.3 Jestliže i přes upozornění člen neuhradí příspěvek ani do 30 dnů od termínu splatnosti, může rada rozhodnout o jeho vyloučení ze spolku.

8. Způsob financování

8.1. O investicích v souhrnné výši do 50.000,- Kč za měsíc rozhoduje rada. O souhrnné investici nad 50.000,- Kč za měsíc rozhoduje schůze členů za účasti alespoň 1/3 členů spolku. V případě neúčasti alespoň 1/3 členů bude svolána do max. 10 dnů nová členská schůze. V tom případě se musí pro návrh vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů, min 3 členové.

8.2. Přebytek či ztráta hospodaření se použije v následujícím období .

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Finanční řád nabývá účinnosti dne 01. 07. 2019

V Praze dne 20. 06. 2018 Rada "spolku Třeboradice.net"

ikonka Google Pagerankikonka S-rankikonka Jyxorank Seo servis
© 2013-2019 vytvořilo wvg.cz

TOPlist